Media/ST

Top hotelierstvo

Stále viac ekonomicky aktívnych ľudí v produktívnom veku využíva služby hotelových, kúpeľných a reštauračných zariadení. Súvisí to s pracovným vyťažením aj počas služobných ciest. Hostia očakávajú, že hotel bude vybavený špičkovými technológiami, vďaka ktorým môžu pracovať aj mimo kancelárie. Samozrejme, k vysokému nasadeniu patrí aj relaxácia a dovolenka strávená s rodinou. Preto špičkové hotelové vybavenie zahŕňa kvalitné fitnes či wellness.

Top hotelierstvo poskytuje čitateľom prehľad najnovších trendov v oblasti hotelierstva, kúpeľov, reštauračných služieb, gastromómie a wellness na Slovensku. Okrem toho prináša prehľad ponuky celého spektra dodávateľských firiem pre hotelierov, majiteľov reštaurácií, kúpeľov, wellness a biznis centier, relaxačných a rekreačných zariadení.

http://www.tophotelierstvo.sk/presentations/ekobyvanie-2009/
Upútavka
Upútavka
Upútavka